เพิ่มสิทธิ์สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ วัคซีนพื้นฐานฟรี ชดเชยค่าแท้งบุตรตั้งแต่อายุครรภ์ 22สัปดาห์

เพิ่มสิทธิ์สุขภาพหญิงตั้งครรภ์ วัคซีนพื้นฐานฟรี ชดเชยค่าแท้งบุตรตั้งแต่อายุครรภ์ 22สัปดาห์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!
หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

theAsianparent ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน สภาร่างพระราชบัญญัติ และ

ข้อที่ 1 หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ต้องได้รับวัคซีนพื้นฐานฟรี ซึ่งเป็นวัคซีนที่จำเป็นจะต้องได้รับเพื่อการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
1. วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (3ชนิดนี้รวม 1 เข็ม)
2. วัคซีนไข้หวัดใหญ่
3. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
การให้วัคซีนในหญิงมีครรภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเกิดภูมิคุ้มกันสําหรับทั้งมารดาและทารกต่อเชื้อก่อโรค ในกรณีที่เกิดการสัมผัสโรค หรือกรณีที่หญิงมีครรภ์มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อนั้นๆ สูง และยังช่วยเพิ่มการ ป้องกันโรคในทารกจากการที่ได้รับภูมิคุ้มกันจากแม่ในช่วงหลังคลอด บุคลากรทางการแพทย์ควรพิจารณาถึง ประโยชน์และความเสี่ยงของการให้วัคซีนแต่ละชนิดที่มีต่อหญิงมีครรภ์ตัวอ่อนในครรภ์และทารกแรกคลอด

ข้อที่ 2 - ระยะเวลาของการตั้งครรภ์ ที่มีผลต่อกฎหมายที่จะได้รับผลประโยชน์จากการคลอดบุตร หรือแท้งบุตร จากเดิม ตั้งครรภ์ 28 สัปดาห์ เป็น 22สัปดาห์

เพราะสัปดาห์ที่ 22 เป็นสัปดาห์แรกที่ทารกที่คลอดมีโอกาสรอดชีวิตจึงควรเป็นจุดเริ่มการรับสิธิ์ทุกอย่างในการคลอด

ข้อที่3 ครอบครัวที่ประสบภาวะตายคลอด ต้องได้รับการช่วยเหลือ การบำบัดโดยจิตแพทย์เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมถึงหากต้องการตั้งครรภ์ใหม่ ต้องได้รับการดู และให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เนื่องจากมีอัตราการเกิดปัญหาซ้ำได้ถึง 50%

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,500 คน!
หากถึง1,500รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว