เพิ่มโทษความผิด แชร์ลูกโซ่ = ประหาร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


แชร์ลูกโซ่คือตัวปัญหาบ่อนทำลายสถาบันประเทศดังนี้คือ

1. บ่อนทำลายสถาบันครอบครัว
บางครอบครัวเอาเงินเก็บทั้งชีวิต เงินส่งลูกเรียน มาไว้กับแชร์ลูกโซ่ แรกเริ่มเดิมทีคิดว่าเป็นการลงทุน แต่ท้ายสุดเปิดหน้ากากว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ ทำให้ครอบครัวมีปัญหา หย่าร้างกัน เกิดปัญหาครอบครัว

2.บ่อนทำลายสถาบันเศรษฐกิจ
เงินจากแชร์ลูกโซ่รวมกัน สามารถเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงได้เลย แทนที่จะเอาไปพัฒนาประเทศ กลับปล่อยให้คนบางกลุ่มไปเสวยสุขบนความทุกข์ผู้อื่น

3.บ่อนทำลายประเทศ
เงินที่สูญเสียไป สามารถเอาไปพัฒนาการศึกษาให้กับผู้คนได้มาก ซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศ แต่กลับถูกขโมยไปเพราะการหลอกลวงตุ้มต๋นของพวกแม่ข่าย

พอจับได้ขึ้นมาแม่ทีมก็หงายการ์ดว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ แต่พอเวลาชวนเราหนักแน่น พูดเป็นมั่นเหมาะ พอกำไรฉันเอา พอเสียหายฉันไม่รับรู้

ผู้คนเหล่านี้ควรถูกลงโทษด้วยกฎหมายตำ่สุดคือจำคุกตลอดชีวิต และสูงสุดคือประหารชีวิต เพื่อให้เป็นเยี่ยงย่างไม่ให้เกิดธุรกิจบ่อนทำลายประเทศต่อไป