Petition update

อัปเดต: ยุบรวมร่าง 3 ฉบับ คณะกรรมการ-สำนักส่งเสริม-กองทุน เป็นฉบับเดียว -- ต้องจ่ายเท่าใดเพื่อ "ความมั่นคงแห่งชาติ"

เครือข่ายพลเมืองเน็ต

Mar 6, 2015 — ## ยุบรวมร่าง 3 ฉบับ คณะกรรมการ-สำนักส่งเสริม-กองทุน เป็นฉบับเดียว ##

ความเคลื่อนไหวล่าสุดของชุดร่างกฎหมาย "ความมั่นคงดิจิทัล" 10 ฉบับจากกระทรวงไอซีที -- ซึ่งขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา -- มีการรวมร่างกฎหมาย 3 ฉบับ คือ 1) ร่างพ.ร.บ.คณะกรรมการดิจิทัลฯ 2) ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลฯ และ 3) ร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาดิจิทัลฯ 3 ฉบับ เข้าเป็นฉบับเดียว ในชื่อ "ร่างพ.ร.บ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม"

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขในขั้นกฤษฎีกายังไม่เสร็จสิ้น และยังไม่มีการแจ้งว่าบุคคลทั่วไปจะสามารถเห็นร่างดังกล่าว รวมถึงร่างใหม่ของกฎหมายดิจิทัลอื่นๆ ได้หรือไม่ และเมื่อใด

ในวันพุธที่ 11 มีนาคมนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะจัดรับฟังข้อเสนอแนะในการจัดทำร่างกฎหมายดิจิทัลทั้ง 10 ฉบับ ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น 1 โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพ ตั้งแต่เวลา 9:00 ถึง 16:00 (เปิดลงทะเบียน 8:30) ผู้สนใจความคืบหน้าของชุดกฎหมายนี้สามารถติดตามได้

----

## ราคาของ "ความมั่นคงแห่งชาติ" ##

ในโอกาสนี้ขอชวนอ่านบทความโดย สฤณี อาชวานันทกุล ถึงวิธีคิดเกี่ยวกับ "ความมั่นคง" และหลัก "ความจำเป็นและได้สัดส่วน"

หนึ่งในเหตุผลที่ยกขึ้นมาสนับสนุนชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิทัล ก็คือเรื่อง "ความมั่นคงปลอดภัย" ของระบบสารสนเทศ-และของชาติ

แม้ดูเหมือนว่าในสังคมสมัยใหม่ จะเป็นที่ยอมรับกันว่า "ความมั่นคงปลอดภัย" นั้นเป็นสิ่งที่เราปราถนา แต่เราจะยอมจ่ายเพื่อให้ได้มันมาที่ราคาไหน? ราคาที่เราถูกทำให้เชื่อว่า "จำเป็น" ต้องจ่ายนั้น "แพงเกินไป" หรือไม่?

นอกจากนี้ หลายครั้งสิ่งที่รัฐทำก็ก่อให้เกิดความสงสัยว่า ความมั่นคงของชาตินั้นน่าจะหมายถึง “ความมั่นคงของผู้กุมอำนาจรัฐ” มากกว่าความมั่นคงของ “ชาติ” ในความหมาย “ประชาชน” -- ความมั่นคงของชาติในความหมายนี้ มองว่า หากผู้กุมอำนาจรัฐมีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ชาติก็จะมีความมั่นคงตามไปด้วย

แต่ในยุคสมัยใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วย “ความไม่แน่นอน” ความมั่นคงของชาตินั้นน่าจะขึ้นอยู่กับระดับ “ความยืดหยุ่น” (resilience) ของสังคมในการปรับตัวหรือไม่? ความยืนหยุ่นให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ และสอดรับกับความต้องการของสมาชิกที่หลากหลาย มากกว่าจะไปพยายามหยุดยั้งให้ทุกสิ่งมี “ความแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลง”

ชาติที่อยู่รอดไม่น่าจะใช่ชาติที่รัฐมอง “ความมั่นคงแห่งชาติ” ในนิยามเดิมๆ และเรียกร้องให้ประชาชนจ่ายราคาเดิมๆ ที่แพงลิบไม่รู้จบ

อ่านบทความฉบับเต็มและรายละเอียดของหลัก "ความจำเป็นและได้สัดส่วน" (necessary and proportionate) ที่
http://www.fringer.org/stuff/blog/2014/12/16/5517


Keep fighting for people power!

Politicians and rich CEOs shouldn't make all the decisions. Today we ask you to help keep Change.org free and independent. Our job as a public benefit company is to help petitions like this one fight back and get heard. If everyone who saw this chipped in monthly we'd secure Change.org's future today. Help us hold the powerful to account. Can you spare a minute to become a member today?

I'll power Change with $5 monthlyPayment method

Discussion