ฆ่าคน ข่มขืน คุกคามทางเพศ = ประหาร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทย มีข่าวการก่ออาชญากรรมทุกวัน ไม่ว่าจะเปิดไปดูข่าวในช่วงเวลาไหนของวัน ส่วนใหญ่ก็จะพบข่าวการก่ออาชญากรรมทั้งสิ้น

ส่วนใหญ่ผู้ลงมือมักเป็นวัยรุ่นที่ไม่ได้รับการศึกษา เป็นวัยรุ่นที่ไม่มีคุณภาพ และอาจจะเกิดมาจากคุณพ่อคุณแม่ที่ยังไม่พร้อม และตัววัยรุ่นก็ได้ให้กำเนิดลูกๆ และส่งต่อความไม่พร้อมต่อๆไป

สิ่งที่อยากแก้ไข และอยากให้เกิดขึ้นนี้ เป็นการแก้ไขที่ปลายเหตุ แต่ถือเป็นสิ่งที่ยุติธรรมที่สุด เพราะผู้ก่อเหตุได้ลงมือทำสิ่งนั้นๆลงไปแล้ว และต้องรับผลต่อสิ่งที่ตัวเองลงมือทำไว้ด้วย หวังว่าจะช่วยลดจำนวนการก่ออาชญากรรมให้ลดลง ลดความสูญเสียผู้บริสุทธิ์ซึ่งหลายๆคนเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ

สุดท้ายนี้ถ้าการรณรงค์นี้สำเร็จ จะมีการรณรงค์ในเรื่องที่เป็นต้นเหตุอีกครั้ง รวมถึงในเรื่องอื่นๆต่อไป แต่ถ้าการรณรงค์นี้ไม่สำเร็จหวังว่าทางผู้ใหญ่จะมีมาตรการต่างๆที่สามารถทำให้การก่ออาชญากรรมต่างๆเหล่านี้น้อยลง หรือไม่มีขึ้นอีกเลย