ให้มธ.รังสิต มีกฎให้ร้านทุกร้านใช้พลาสติกย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (bio-degradable plastics)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน!


ขยะพลาสติกกำลังจะครองโลก ในประเทศไทย ตามข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ บ่งบอกว่า คนไทยใช้พลาสติกมาากว่า 2.7 ล้าน ตัน ต่อวัน แค่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต (คำนวนจากจำนวนนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย) พวกเราใช้พลาสติกกันมากกว่า40,000ชิ้นต่อวัน ซึ่งจะนับเป็นมากกว่า 12ล้าน ชิ้น ภายในเวลา4ปี คงไม่มีใครอยากจะอยู่ในมหาวิทยาลัย หรือที่ ที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก

อย่างที่เรารู้ๆ กันดีอยู่ ว่าพลาสติกแต่ละชิ้นจะใช้เวลามากกว่า490ปีในการย่อยสลาย แต่มนุษย์เราใช้พลาสติกมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้จำนวนขยะพลาสติกเพิ่มพูนขึ้นอย่างมหาศาล 

แต่ ถ้าหากว่ามีการริเริ่มเปลี่ยนแปลง หันมาใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ หรือ bio-degradable plasticsนั้น เราก็จะสามารถควบคุมจำนวนของขยะพลาสติกภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ภายใน ประมาณ 3ล้านชิ้นต่อปีได้ เนื่องจากพลาสติกชนิดนี้จะใช้เวลาเพียง 6เดือน-2ปี ในการย่อยสลายเท่านั้น 

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะสามารถช่วยโลกได้ และธรรมศาสตร์ควรจะเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงนี้

ช่วยลงชื่อในแคมเปญนี้ และอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://yoidaitu.wordpress.com/

After one year of being a part of Thammasat : Rangsit campus,
we looked around and realized that

The use of non-degradable plastics which leads to an ever-accumulating amount of plastic wastes.
...meaning that the amount of plastic waste Thammasat people produce is massive and it's always increasing.  We all know that it take more than 490 years for the degradation of plastics. At this rate, plastic wastes would take over the WORLD, let alone Thammasat.

This is why we aim to establish a university community where people and shops completely use bio-degradable plastics.