ความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพ

ความเท่าเทียมของทุกเพศสภาพ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!
หากถึง15,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org
theview theviwe ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน วิชาสังคม

จากสังคมไทยในปัจจุบันยังมีการบูลลี่หรือการตัดสินกันด้วยภายนอก จึงทำหัวข้อนี้ขึ้นเพื่อแสดงถึงสิทธิและความเท่าเทียมในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 15,000 คน!
หากถึง15,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org