ขอให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Zanne Anniversary
2 years ago
สัตว์น่าสงสารทึ่ ชะตากรรมต้องตกอยู่ในน้ำมือมนุษย์

Thanks for adding your voice.

นภสร อุไรพันธุ์
2 years ago
เค้าไม่เคยทำร้ายเราค่ะ

Thanks for adding your voice.

วราภรณ์ จาวโกนันท์
2 years ago
ถ้าเราไม่คุ้มครอง ลูกหลานเราก็จะได้เห็นแต่รูปภาพ

Thanks for adding your voice.

Boonlert Duangploy
2 years ago
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ต้องคุ้มครองเขาครับ

Thanks for adding your voice.

กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
2 years ago
ขอสนับสนุนให้วาฬบรูด้าเป็นสัตว์สงวน

Thanks for adding your voice.

กัลยาณี พรพิเนตพงศ์
2 years ago
อยากให้เขามีชีวิตอยู่ชั่วลูกหลาน

Thanks for adding your voice.

สุกัญญา โชคงาม
2 years ago

Thanks for adding your voice.

สุมน บูรณะสุมนะ
2 years ago
ไม่อยากให้สูญพันธุ์ไป

Thanks for adding your voice.

นาง แพมเมลา ลัคนา บุนนาค
2 years ago
ทำไมค่าปรับหรือโทษจำคุกน้อยจัง แล้วจะเป็นบทเรียนให้ใครสำนึกผิด หรือไม่ทำอีกไหม?

Thanks for adding your voice.

สุรพล เครือสุวรรณ
2 years ago
ถึงเวลา ที่เราต้องร่วมรัก รักษ์ ทุกชีวิต ที่อยู่ร่วมระบบนิเวศน์ ให้อยู่ยืนยาว ยิ่งขึ้น