รณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

   ปัจจุบันการนำเสนอภาพการท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ถือว่ายังมีช่องทางการนำเสนอที่ค่อนข้างแคบ และยังไม่เข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยมากนัก ถึงแม้ว่าจะมีการโปรโมทภาพการท่องเที่ยวผ่านสื่อต่างๆ ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปบนโลก Social media แต่ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยก็ยังคงถูกผลิตซ้ำด้วยการท่องเที่ยวแบบเดิมๆไม่แปลกใหม่มากนัก ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยก็ยังคงไม่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของวัยรุ่นมากนัก ซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่หันมาท่องเที่ยวภายในประเทศภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในประเทศก็จะมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งประเทศไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่ไม่แพ้ประเทศอื่นๆ และยังมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ที่จะสามารถดึงดูดให้คนหันมาท่องเที่ยวในประเทศกันมากขึ้นรวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวได้สูงขึ้นอีกด้วย