ขอความร่วมมือร้าน U Product เปิดร้านตรงเวลา 11 โมง

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


หากนายยูเปิดร้านตรงเวลา ลูกค้าคงไม่ต้องมารอหน้าร้านรอเจ้าของร้านตื่นนอนล้างหน้าแปลงฟันตอนเที่ยงแล้วจึงค่อยๆมาอย่างสบายใจ Prud กำลังรอให้คุณช่วย

Prud Laokwansatid อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«ลูกค้า: ขอความร่วมมือร้าน U Product เปิดร้านตรงเวลา 11 โมง» คุณสามารถร่วมกับ Prud และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 9 คน ได้แล้วตอนนี้เลย