สู้จนกว่าจะเลิก! หยุดเทศกาลงานกินเนื้อหมาประจำปีที่กวางสี ประเทศจีน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 4,500,000 คน!


[English version below] มีคลิป

รู้หรือไม่? สุนัขเป็นหลายพันตัวต้องจบชีวิตลงบนโต๊ะอาหารช่วงเทศกาล “หยูหลิน” ที่จัดขึ้นในฤดูร้อนของทุกปี เราเชื่อว่าเทศกาลอันโหดร้ายควรจบลงได้แล้ว

มีเหตุผลตั้งมากมายที่เทศกาลนี้ควรยกเลิก

  • เทศกาลนี้ส่งเสริมพวกโจร ที่คอยขโมยสุนัขบ้าน หรือสุนัขที่มีเจ้าของ ส่งต่อและทำกันเป็นธุรกิจค้าเนื้อสุนัข พวกสุนัขที่โชคร้ายเหล่านี้ก็จะถูกนำไปทำเป็นอาหารช่วงเทศกาล
  • เนื้อสุนัขที่นำมารับประทานช่วงเทศกาลนั้น เต็มไปด้วยเชื้อโรค ส่วนมากกำลังป่วยและกำลังจะตาย ไม่ปลอดภัยสำหรับการนำมาทำเป็นอาหารด้วย เพราะสุนัขที่โดนจับมาขายตามท้องตลาดล้วนแต่ป่วย อดอยาก และกำลังจะตายจากความทรมานจากการขาดน้ำและอาหารระหว่างการขนส่ง ทำให้พวกมันติดเชื้อโรคได้ง่าย
  • พวกเราอยากให้ประเทศจีนคำนึงถึงสุขภาวะ อนามัยของอาหาร สวัสดิภาพสัตว์ และที่สำคัญที่สุดคือภาพลักษณ์ของเมืองกวางสี และประเทศจีนเอง เทศกาลกินเนื้อสุนัขหยูหลินไม่ได้ช่วยมีประโยชน์ใดใดต่อประเทศหรือต่อประประชาชน

พวกเราจึงอยากขอให้เจ้าหน้าที่รัฐของกวางสีหยุดเทศกาลกินเนื้อสุนัขอันโหดร้ายนี้ลงโดยด่วน

ทุกการลงชื่อสนับสนุนการรณรงค์นี้ คุณได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังเพื่อหยุดเทศกาลกินเนื้อสุนัข และการซื้อขายเนื้อสุนัข คุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมออนไลน์และออฟไลน์ ที่จะเกิดขึ้นร่วมกันทั่วโลก

ขอบคุณ

องค์กร Duo Duo Animal Welfare Project

----------

Did you know, every year, on the summer solstice, thousands of dogs are rounded up to be eaten in Yulin, China as part of a Dog Meat Festival? We believe that this cruel “festival” has no place in the 21st century.

There are so many reasons to end this horrific festival -- warning, the following information may be upsetting.

Many of the dogs that are killed are stolen household pets or are watchdogs of rural families. Allowing the Dog Meat Festival to continue is like endorsing dog theft, which supplies the dog meat industry.

The Yulin Dog Meat Festival is also a dangerous food safety issue. Dogs sold on the market are sick, poisoned and dying animals. They suffer from horrendous conditions during the long distance, trans-provincial journeys, many days without food and water and may carry contagious disease.

We appeal to you to act in the interest of public health, food safety, animal welfare, and the image of Guangxi and China. The Yulin Dog Meat Festival is a business operation that undermines the national and public interest. The Guangxi Zhuang Autonomous Region government is at a historical juncture. The Dog Meat Festival must end.

By signing our petition, you’re joining a global movement with like-minded people who want to shut down this heinous festival and trade. You’ll have the opportunity to be involved in both online and in-person events happening around the world.

Thank you,

Duo Duo Animal Welfare Project