ธนาคารหยุดขายพ่วงประกันบนบัตร ATM

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!


- เบื่อไหมกับการที่ต้องเสียเงินซื้อประกันที่พ่วงมากับบัตร ATM ของธนาคารต่างๆ ทั้งๆที่บัตร ATM มาตรฐาน ควรจะเป็นบริการที่ธนาคารอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากกว่า

- เหตุใดธนาคารมักจะอ้างว่าบัตร ATM ธรรมดาหมด ทั้งๆที่ควรจะเป็นบัตรพื้นฐานของทุกธนาคาร และมักใช้เวลานานมากในการเบิกบัตรธรรมดา จนลูกค้าส่วนใหญ่ที่ต้องการบัตรไม่สามารถรอได้

เราอยากเห็นธนาคารเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านการเงิน มากกว่าที่จะหาผลประโยชน์แบบได้เปล่าจากการบังคับซื้อประกันพ่วงบัตรจากลูกค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการประกันนี้ และเสียเงินเปล่าให้แก่ธนาคารทุกปี