ธนาคารหยุดขายพ่วงประกันบนบัตร ATM

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

สมทบ สมพงษ์
2 years ago
เห็นด้วยกับการให้ธนาคารขายพ่วงประกันบนบัตร ATM และ หยุดค่าทำเนียมรักษาบัญชี ซึ่งแพงกว่าดอกเบี้ยที่คืนเจ้าของเงิน ทำแบบนี้เอาเปรียบมา

Thanks for adding your voice.

บ่าวภูไท หนุ่มเมืองเกินร้อย
4 years ago
ทุกวันนี้ยังมีอยู่ดังนั้นมันต้องเป็นนโยบายของรัฐเลยว่าห้ามธนาคารกระทำ

Thanks for adding your voice.

ภัทราภรณ์ เดชพันธุ์
4 years ago
ธนาคารเอาเปรียบลูกค้า

Thanks for adding your voice.

ธนานพ ยอดจักร
4 years ago
ค่าบัตรแพงมากสำหรับนักเรียนนักศึกษา

Thanks for adding your voice.

ศิโรรัตน์ บ่อแก้ว
4 years ago
แพงค่ะ

Thanks for adding your voice.

s SR.
4 years ago
ค่าธรรมเนียมแพงเกินไปจริงๆครับ

Thanks for adding your voice.

สุนันทา เสนาะจิต
4 years ago
ไม่ต้องการใช้บัตรพ่วงประกันชีวิตเพราะเป็นภาระการใช้จ่ายที่บีบบังคับลูกค้ามากเกินความจำเป็น

Thanks for adding your voice.

ธัญพิสิษฐ์ ไชยโคตร์
4 years ago
ไม่เป็นธรรมต่อผู้ใช้บริการ เป็นการตลาดที่ไร้คุณธรรม ถ้าธนาคารต้องการขายประกันก็ควรแยกออกมาต่างหาก

Thanks for adding your voice.

Khanittha Ratthananiwate
4 years ago
ไม่ต้องการทำประกันรูปแบบนี้

Thanks for adding your voice.

กันยากร บุตรดี
4 years ago
ไม่ต้องการประกันที่ธนาคารยัดเยียดให้ค่ะ