ร่วมสนับสนุน "ทนายของรัฐ"

ร่วมสนับสนุน "ทนายของรัฐ"

สร้างแล้ว
3 มิถุนายน ค.ศ. 2022
ผู้สนับสนุน 14เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Sunanta Chutinan

 ส.ส. มงคลกิตต์ (เต้) สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติม การสืบสวนคดีอาญา  ส.ส. เต้ ได้แถลงที่รัฐสภาว่า จะมีการเสนอให้จัดตั้ง "ทนายของรัฐ"

"ทนายของรัฐ" จะมีหน้าที่ว่าความให้กับประชาชนที่อาจไม่มีเงินในการจ้างทนายดำเนินคดี และจะทำหน้าที่ในการประกันตัวผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดี เพื่อทำให้ไม่มีความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมไทย ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

การสนับสนุน "ทนายของรัฐ" ให้เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยความให้การสนับสนุน เมื่อได้รับจำนวนผู้เข้าร่วมสนับสนุนเพียงพอ จะนำไปเสนอกับประธานสภาผู้แทนราษฏรในลำดับต่อไป

จึงขอรณรณรงค์ให้ทุกคนให้การสนับสนุนจะขอบคุณยิ่ง

สุนันทา ชูตินันท์

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 14เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้