ร่วมลงชื่อสนับสนุนใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหาร

ร่วมลงชื่อสนับสนุนใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหาร

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

โครงการยุติโทษประหาร ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐสภา

ด้วยมีความจำเป็นที่จะปกป้องสังคมจากอาชญากรรมที่ร้ายแรง ตลอดจนเยียวยาผู้เสียหายโดยตรงจากอาชญากรรมดังกล่าว ขณะเดียวกัน การลงโทษประหารชีวิตแม้เป็นการลงโทษที่เด็ดขาด แต่มีข้อศึกษาทางอาชญวิทยาว่า โทษประหารชีวิตไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการป้องกันอาชญากรรมและป้องปรามผู้ที่จะกระทำความผิดให้ยับยั้งชั่งใจก่อนลงมือกระทำการ ประกอบกับสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติมีมติให้พักใช้การประหารชีวิตในขณะที่กำลังพิจารณาแก้ไขกฎหมายในเรื่องนี้ เพราะการประหารชีวิตไม่เปิดโอกาสการกลับตัวกลับใจของผู้ถูกลงโทษ อีกทั้งกรณีการตัดสินคดีที่มีข้อผิดพลาดด้านพยานหลักฐานก็ไม่สามารถคืนความยุติธรรมได้

คณะทำงานโครงการยุติโทษประหารชีวิตจึงเสนอร่าง พ.ร.บ.ใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิตเพื่อขอรับการลงชื่อสนับสนุน  

ร่างพ.ร.บ.ใช้โทษจำคุกตลอดชีวิตแทนโทษประหารชีวิต พ.ศ...

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม