Petition Closed

ร่วมลงชื่อปฏิเสธปาฐกถาอูลานบาตอร์ของนายกรัฐมนตรี

ขอเชิญลงนามจดหมายเปิดผนึก ปฏิเสธปาฐกถาอูลานบาตอร์ของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร

Please sign the following petition, an Open Letter from Concerned Thai Citizens informing the "Community of Democracies" that Ms Yingluck Shinawatra is not a representative of Thai democracy, not a representative of the truth, and not a responsible representative of the Thai people at all.

ปาฐกถาอูลานบาตอร์ ณ ประเทศมองโกเลียของ นส.ยิ่งลักษณ์  เมื่อ ๒๙ เมษายน นี้   แท้ที่จริงคือความจงใจที่จะบิดเบือนสร้างภาพให้สากลเข้าใจผิดว่าขบวนการล้มล้างการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ ที่ระบอบชินวัตรกำลังทุ่มเทเหยียบย่ำศาลรัฐธรรมนูญอยู่ในทุกวันนี้เป็นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของครอบครัวชินวัตรและบริวาร  แม้จะมีเสียงคัดค้านท้วงติงปาฐกถานี้สักเพียงใด  นางและบริวารก็กลับบิดเบือนปิดปากโดยยืมมือตำรวจเข้าจัดการด้วยข้อหาต่างๆดังเช่นที่คุณชัย ราชวัตร ได้ประสบอยู่อย่างไม่เป็นธรรมในทุกวันนี้

เราเห็นด้วยกับปาฐกถาส่วนหนึ่งของนายกฯยิ่งลักษณ์ ที่กล่าวว่า"คำว่า ไทย หมายความว่า อิสระ"  ดังนั้นเราเชื่อว่าคนไทยไม่ใช่ทาสหรือ"หุ่นเชิด" 

บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยผู้รักชาติบ้านเมืองจะลุกขึ้นยืนต่อสู้กับครอบครัวนี้  โดยเริ่มจากการร่วมกัน”ทำความจริงให้ปรากฏ” เพื่อให้โลกเข้าใจว่า เรากำลังอยู่ภายใต้การคุกคามข่มเหงรังแกของระบบเผด็จการทุนนิยมสามานย์เช่นไร

พลตำรวจเอก วสิษฐ เดชกุญชร และ นายแก้วสรร อติโพธิ  จึงขอเชิญทุกท่านร่วมลงนามในจดหมายเปิดผนึกถึง ประชาคมประชาธิปไตย และประเทศสมาชิก  กับคณะทูตในประเทศไทยเพื่อปฏิเสธปาฐกถา อันไร้ยางอาย ของนส.ยิ่งลักษณ์  โดยเข้าไปลงนามเห็นด้วยโดยกรอกข้อมูลของท่านในช่องว่างในกรอบทางด้านขวามือของหน้านี้แล้วกดปุ่มสีแดงที่มีสัญลักษณ์ "Sign >" หรือ "ร่วมลงชื่อ >" เมื่อได้รายชื่อครบหนึ่งพันชื่อเมื่อใด ผู้ประสานงานทั้งสองก็จะทยอยส่งจดหมายและรายนามไปให้ประชาคมและผู้เกี่ยวข้องเป็นลำดับทุกหนึ่งพันชื่อ

 

เพื่อความเป็นส่วนตัว Website change.org นี้จะไม่แสดง email address ของทุกท่านให้ผู้อื่นเห็นหลังจากที่ท่านได้ร่วมลงชื่อแล้ว

ด้วยจิตคารวะ

 

ในกรอบสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้ ประกอบด้วยข้อความเรียงตามลำดับหัวข้อต่อไปนี้

1) จดหมายเปิดผนึกเป็นภาษาไทยถึง Community of Democracies

2) จดหมายเปิดผนึกเป็นภาษาอังกฤษถึง Community of Democracies (Open Letter: English version)

3) เอกสารอ้างอิง คำแปลปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร การประชุมประชาคมประชาธิปไตย อูลานบาตอร์, มองโกเลีย 29 เมษายน 2556

4) Appendix: ปาฐกถาพิเศษ นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร การประชุมประชาคมประชาธิปไตย อูลานบาตอร์, มองโกเลีย 29 เมษายน 2556 ที่กล่าวเป็นภาษาอังกฤษ (Original PM speech in English)

This petition was delivered to:
  • Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warsaw, Poland
    "Community of Democracies"


    Thai Spring: Organized by Police Gen.Vasit Dejkunjorn and Mr.Kaewsun Atibodhi started this petition with a single signature, and now has 26,476 supporters. Start a petition today to change something you care about.