เร่งรัดและติดตาม การดำเนินใช้ระบบ "ตั๋วร่วม" สำหรับ BTS และ MRT

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ธันยพร หิรัญสาลี
2 years ago
เห็นด้วย เพราะจะทำให้สะดวกมากขึ้น และไม่ต้องพกหลายใบ

Thanks for adding your voice.

ดร.เกณิกา เฟื่องฟู
3 years ago
อยากให้มีความสะดวก

Thanks for adding your voice.

Ampz Nyvox
3 years ago
ในประเทศอื่นใช้บัตรโดยสารร่วมกัน ทั้งรภไฟใต้ดินและรสบัส

Thanks for adding your voice.

สหสัญห์ แสงจันทร์
4 years ago
ไม่อยากให้สิ้นเปลื้อง และความลำบากในการพกบัตร หรือใช้บัตร หลายใบ ถ้าทำได้ในการรวมบัตรต่างๆไว้ได้ในบัตรเดียว จะดีต่อการใช้งานของประชาชนจริงๆ

Thanks for adding your voice.

เจษฎา กาวิละ
4 years ago
เพื่อความสะดวก

Thanks for adding your voice.

วิมลวรรชย์ ไชยธรรม
4 years ago
วิมลวรรชย์ ไชยธรรม

Thanks for adding your voice.

Thanaphat Maneeratana
4 years ago
ช่วยกันคนละมือค่ะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Thanks for adding your voice.

น้ำทิพย์ สุวรรณเขตต์
5 years ago
เพิ่มความสะดวก

Thanks for adding your voice.

กรรณ์วิสา จิรัปปภา
5 years ago
จะได้สะดวกเหมือนเมืองนอก

Thanks for adding your voice.

ลักษมี ชลวิสุทธิ์
5 years ago
เห็นด้วยในการใช้บัตรBTSและMRTร่วมกัน