เร่งรัดและติดตาม การดำเนินใช้ระบบ "ตั๋วร่วม" สำหรับ BTS และ MRT

หนึ่งใน 12 แคมเปญในความเคลื่อนไหว เสียงจากผู้โดยสาร ถึงผู้บริหารรถไฟฟ้า BTSเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวบน Change.org

เร่งรัดและติดตาม การดำเนินใช้ระบบ "ตั๋วร่วม" สำหรับ BTS และ MRT

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org
วริศร์ ตันตระกูล ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน Webmaster (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย www.mrta.co.th) และ

คนส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน BTS และ MRT มากขึ้น โดยหลายๆคนต้องใช้บริการดังกล่าวควบคู่กันในแต่ละวัน แต่ติดปัญหาคือ การใช้งานบัตรประเภทรายเดือน เช่นบัตร Rabbit ของ BTS ยังไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบ MRT ได้ 

อ้างถึงข้อมูลที่มีผู้สอบถามไปยัง Fanpage Rabbit Card ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ตอบไว้ว่า

"ในเชิงเทคนิค ระบบของรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถรองรับบัตร Rabbit ได้ครับ เหลือเพียงรอการอนุมัติจาก รฟม. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลรถไฟฟ้าใต้ดิน ก็จะสามารถให้บริการได้"

และ "ทางเราลงทุนระบบให้กับทาง MRT และดำเนินการทาง technic เพื่อรองรับบัตรเราไปตั้งแต่ 2555"

2 ปี ผ่านไป ยังไม่ได้ใช้!!!

ผมอยากชวนเพื่อนๆที่ใช้บริการช่วยกันร่วมรณรงค์ให้โครงการนี้ได้รับการพิจาณาโดยเร่งด่วน หรือได้รับคำตอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ BTS และ MRT ทุกคน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 25,000 คน!
หากถึง25,000รายชื่อแคมเปญนี้จะเป็นหนึ่งในแคมเปญที่มีคนที่ลงชื่อมากที่สุดบน Change.org