ร่วมลงชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการตักบาตรด้วยการเลือกอาหารถูกหลักโภชนาการถวายแก่พระสงฆ์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 1,000 คน!

หากถึง1,000รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ร่วมกันแก้ปัญหาโรคอ้วนในพระสงฆ์ ด้วยการไม่ถวายอาหารที่มีไขมันสูง, รสจัด, ปรุงแต่งคุณภาพต่ำ หรือเต็มไปด้วยผงชูรส 

เพราะ 1 ใน 3 ของพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 300,000 รูป ต้องประสบปัญหาสุขภาพป่วยเป็นโรคอ้วน, เบาหวาน, คลอเรสเตอรอลสูง, หลอดเลือดหัวใจอุดตัน, ไขมันอุดตัน, ความดันสูง และข้อเข่าเสื่อม ฯลฯ ต้นเหตุเกิดจากการฉันอาหารที่มีไขมันสูง, รสจัด และคุณภาพต่ำเต็มไปด้วยผงชูรส ส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายให้หน่วยงานรัฐต้องดูแลถึงปีละ 1,000 ล้านบาท และมีแนวโน้มมากขึ้นทุกๆปี

โรงพยาบาลสงฆ์จึงร่วมมือกับมูลนิธิหอธรรมพระบารมี  จัดทำแคมเปญ “ทำบุญหรือทำบาป (Making Merit or Creating Hurt)” รณรงค์ร่วมแก้ปัญหาโรคอ้วนในพระสงฆ์ ด้วยการถวายอาหารที่มีไขมันต่ำ หวานน้อย และมีประโยชน์แก่พระสงฆ์ เพราะส่วนสําคัญที่สามารถช่วยดูแลสุขภาพของพระสงฆ์นั้น ไม่ได้อยู่ที่หมอหรือพยาบาลแต่มันอยู่ที่ พวกเราทุกคน

ถึงเวลาที่เราต้องร่วมกันปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องมาร่วมมือกันใส่ใจก่อนใส่บาตร ทุกคร้ังที่ทําบุญตักบาตร เลือกอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการถวายแก่พระสงฆ์ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและดาวน์โหลดสูตรอาหารที่ถูกหลักโภชนาการพอเหมาะกับพระสงฆ์โดยเฉพาะได้ที่เว็บไซต์ www.obesitymonk.com

เพราะสุขภาพของพระสงฆ์ คุณคือคนกําหนด