ร่วมกันคุ้มครอง​พนักงาน​บริการ (Sex worker) ด้วยกฎหมาย

ร่วมกันคุ้มครอง​พนักงาน​บริการ (Sex worker) ด้วยกฎหมาย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


สรุปสาระสำคัญ: ในอดีต พนักงานบริการ (Sex workers) เป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายกระทั่งปี 2503 จนถึงปัจจุบันมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 ใช้บังคับ ทำให้อาชีพนี้เป็นอาชญากรรม แม้จะผิดกฎหมาย แต่อาชีพนี้ก็ไม่ได้หมดไป ทั้งยังทำให้เกิดความเสี่ยงต่าง ๆ ทางสุขภาพ การค้ามนุษย์ และมีการใช้ความรุนแรง

 

เล่าเรื่องที่ตัวเองได้รับผลกระทบ:
คุณเคยคุยกับพนักงานบริการไหม?
อาชีพนี้ไม่ใช่อาชีพในฝัน แต่ด้วยปัญหาครอบครัว ปัญหาการเงิน และความเหลื่อมล้ำอื่น ๆ ที่ผลักไสให้พวกเขาเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ หลายคนจำต้องเดินทางสายนี้เพื่อเอาตัวรอด และเลี้ยงครอบครัวไปพร้อม ๆ กัน หรือจะกล่าวได้ว่า เป็นการถีบตัวเองออกจากความยากจน โดยใช้ร่างกายเข้าแลกอย่างไม่มีทางเลือก ทั้งที่รู้ว่ามีคนตราหน้า และเหยียดหยาม พวกเขาได้เพียงแค่ก้มหน้าและยอมรับ ทั้งที่จริงแล้วมันเป็นสิทธิ์ในร่างกายของพวกเขาเองและอีกทั้งพวกเขายังทำเพื่อครอบครัว ไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้กับใคร สมควรแล้วหรือที่เขาได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นการตอบแทน

การออกกฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการ จะเป็นการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ช่วยให้พวกเขาได้ยืนอยู่ในที่สว่าง ไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ และสร้างความเท่าเทียมในสังคม


ประเด็นรณรงค์: ร่วมมอบความปลอดภัยและความเท่าเทียมให้แก่พนักงานบริการด้วยการออกกฎหมายคุ้มครองฯ เพื่อปกป้องพวกเขาจากการใช้ความรุนแรง การเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และถูกแสวงหาผลประโยชน์หรือบีบบังคับ ลดปัญหาธุรกิจผิดกฎหมาย ควบคุมการจัดเก็บภาษีที่ถูกต้องเพื่อลดปัญหาการทุจริต และช่วยให้พวกเขาเข้าถึงสิทธิและบริการด้านสาธารณสุขได้ดียิ่งขึ้น

ช่วยกันสร้างการเปลี่ยนแปลง! หนึ่งเสียงที่มีค่าของคุณ จะทำให้กฎหมายคุ้มครองพนักงานบริการ (Sex worker) เป็นจริง