คัดค้านนโยบายแจกเงิน 1 แสนล้าน ของรัฐบาล

คัดค้านนโยบายแจกเงิน 1 แสนล้าน ของรัฐบาล

สร้างแล้ว
6 มีนาคม ค.ศ. 2020
กำลังอยู่ระหว่างการรณรงค์
ผู้สนับสนุน 11เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้

ทำไมแคมเปญรณรงค์นี้ถึงมีความสำคัญ

สร้างโดย Parwin Wongwongwai

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไวรัส COVID19 มีการระบาดเป็นวงกว้างทั้งในและนอกประเทศ บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องแก้ไข รักษา และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละและทำงานอย่างหนักเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส ขณะนี้ เครื่องมือแพทย์ และหน้ากากอนามัย ขาดแคลนจนบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่ต้องพบเจอ และเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดกลุ่มหนึ่งในประเทศ ไม่มีหน้ากากอนามัยจะใช้ เป็นปัญหาเร่งด้วยที่รัฐบาล และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข ควรเร่งแก้ไข

 

แต่ รัฐบาลกลับทุ่มเงิน 100,000,000,000 (หนึ่งแสนล้าน) แจกจ่ายประชาชนโดยอ้างว่า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่กลับมองข้ามปัญหาสำคัญของบุคลากรทางการแพทย์ ที่ทำหน้าที่อย่างหนัก เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของๆวรัสดังกล่าวไป นอกจากนี่ แต่รัฐบาลกลับเปิดกองทุนแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัส COVID19 ขึ้น โดยเรี่ยรายเงินบริจาคจากประชาชนเข้ากองทุนดังกล่าวแทน

ข้าพเจ้าเห็นว่า การแก้ไขปัญหาของรัฐบาล เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด และโยนภาระให้ประชาชน โดยอ้างว่า เป็นการ "ร่วมกันแก้ไข" ปัญหาการระบาดของไวรัส ทั้งๆที่ เป็นหน้าที่โดยตรงของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณะสุข ที่จะต้องออกกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อกำหนดและมาตรการต่างๆ เพื่อระงับยับยั้งไม่ให้ไวรัสแพร่ระบาดต่อไป จึงขอวิงวอนประชาชนคนไทย ที่รักความถูกต้อง เรียกร้องให้พวกท่าน ผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ร่วมกันคัดค้านนโยบาย แจกเงิน 1 แสนล้านนี้ ให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายนี้ทันที และร่วมกันกดดันให้รัฐบาลมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสที่รัดกุมกว่านี้ โดยเฉพาะกรณีของผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงทั้งหลาย กรณีผีน้อย และที่สำคัญที่สุด ควรเอาเงิน 1 แสนล้านนี้ ไปหาซื้อ หน้ากากอนามัย แล้วส่งให้บุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังขาดแคลนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

 

ขอบคุณ

เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้
ผู้สนับสนุน 11เป้าหมายต่อไป 25
เข้าร่วมสนับสนุนเดี๋ยวนี้