หยุดโครงการคลองผันน้ำทำลายเมืองนครศรีธรรมราช

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

โครงการคลองผันน้ำ เป็นการเร่งระบายน้ำจากคลองลงสู่ทะเล จะไม่สามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองนครศรีธรรมราชได้ เพราะน้ำท่วมขังในตัวเมือง เกิดจากทางระบายน้ำในเมืองนครศรีธรรมราชถูกรุกล้ำจากการก่อสร้าง นอกจากนี้ คลองผันน้ำ จะทำให้เกษตรกรต้นน้ำ และกลางน้ำ ประสบปัญหาขาดน้ำ เพราะน้ำจะไหลจากพื้นที่เกษตรลงไปสู่ลำคลองที่อยู่ต่ำกว่าพื้นที่เกษตรอย่างรวดเร็ว ทำให้ความชุ่มชื้นในพื้นที่เกษตรหมดไป

นอกจากไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมตัวเมือง และน้ำแล้งในพื้นที่การเกษตรได้แล้ว การขุดคลองผันน้ำ ยังไปทำลายวิถีชุมชนที่อยู่ในบริเวณที่จะขุดคลองผันน้ำอีกหลายชุมชน แม้ว่าจะได้ค่าชดเชยเพื่อไปหาที่อยู่ใหม่ได้ แต่ค่าชดเชยนั้นเทียบไม่ได้เลย กับความคุณค่าทางชีวิตวัฒนธรรมของมนุษย์ที่สั่งสมมาเป็นร้อยปี