อนุทินออกไป

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


ปัจจุบันเห็นชัดกันแล้วว่านายอนุทิน ชาญวีระกุลไม่มีฝีมือและความเหมาะสมในการดำรงค์ตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณะสุข

ชีวิตของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ไม่ควรอยู่ในความเสี่ยงจากคนที่ไม่มีฝีมือแบบนี้ ขอเสนอให้นายอนุทิน ชาญวีระกุลแสดงสปิริตลาออกจากตำแหน่ง เพื่อให้คนที่มีฝีมือมากกว่าเข้ามาดูแลแทน

หากใครเห็นด้วยอยากให้ร่วมกันส่งเสียงของพวกเราให้รู้ว่าพวกเราคิดอย่างไรครับ