อนุทินออกไป

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ธมกร ประเดิมวงศ์
1 year ago
ไร้ความสามารถ

Thanks for adding your voice.

วรพจน์ มหิพันธ์
1 year ago
ดีแต่พูด ไม่มีความสามารถ ไม่กล้าหาญที่จะธำรงความถูกต้อง เห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเอง มากกว่าเสียงสนับสนุนของประชาชนที่มอบให้ตอนเลือกตั้ง ออกไปเถอะครับ ชาตินี้ไม่มีวันได้เป็นนายกหรอก

Thanks for adding your voice.

อัคริศ อิทธิพรหมาสตร์
1 year ago
ไม่มีความรู้, ไม่มีความสามารถ, ไม่มีความสำรวมปาก​ ออกไปให้คนให้ความสำคัญด้านสาธารณสุข​จริงมาดูแลดีกว่าครับ