ขอให้กองทุนประกันสังคมชดเชยรายได้ให้กับลูกจ้างกรณีบริษัทปิดทำการชั่วคราว

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!


ปัจจุบันโรค COVID-19 ทำให้ธุรกิจต่างๆ ได้รับผลกระทบมากมาย บางที่ต้องปิดกิจการ บางที่ต้องหยุดกิจการและมีการขอร้อง(หรือบังคับ) ให้ลูกจ้างหยุดงานแบบไม่ได้รับเงินเดือน (Leave without pay) เช่นพนักงานโรงแรม พนักงานบริษัท ลูกจ้างร้านค้าต่างๆ  ซึ่งคนกลุ่มหลังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากประกันสังคมในการได้รับเงินช่วยเหลือ 50% ของรายได้ (นับรายได้ไม่เกิน 15,000 บาทหรือได้รับเงินชดเชยเดือนละ 7,500 บาท) อันเนื่องมาจากยังมีสถานะในการเป็นลูกจ้างอยู่

คนกลุ่มนี้ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีพได้เนื่องจากทุกสิ่งอย่างหยุดทำการ ไม่มีรายได้ในช่วงวิกฤติเช่นนี้ ซ้ำร้าย ยังไม่สามารถได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5,000 บาทได้  นั่นหมายถึงว่าระหว่างที่อยู่ในช่วงหยุดกิจการ พวกเค้าไม่มีรายได้ทางใดเลยนอกจากเงินเก็บของตัวเอง และอย่าลืมว่าพวกเค้ายังต้องมีภาระต่างๆ เหมือนเดิม แม้ว่าบางอย่างจะสามารถผ่อนผันได้ แต่ค่ากิน ค่าใช้ หลายๆอย่างๆไม่สามารถผ่อนผันได้ ท่านคิดว่าคนเหล่านี้จะอยู่อย่างไร

ตลอดเวลาในการทำงานของพวกเค้า มีการสมทบทุนให้กับกองทุนประกันสังคม  เดือนละ 750 บาททุกเดือนตลอดระยะเวลาทำงาน ทำไมเมื่อถึงคราวฉุกเฉิน พวกเขาเหล่านี้ไม่สามารถนำเงินที่พวกเขาฝากไว้กับท่านมาใช้ในยามฉุกเฉินได้ ทำไมต้องรอให้อายุ 55 ปีก่อนถึงจะได้รายได้ ถ้าพวกเขาไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในวันนี้ สุดท้ายพวกเขาอาจจะไม่มีอายุจนถึง 55 ปีก็เป็นได้

กองทุนประกันสังคมถูกครหาว่าเป็นการให้เงินฟรีๆ กับกองทุนมาเกือบตลอด เป็นการพูดติดตลกเสมอว่า จ่ายเดือนละ 750 บาท ปีหนึ่ง 9,000 บาท สุดท้ายได้ใช้แค่ทำฟัน 900 บาทต่อปี กว่าจะได้ใช้ประกันสังคมจริงๆ ก็คืออายุ 55 ปีอย่างนั่นหรือ

ถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ปัจจุบัน นี่คือวิกฤตของประเทศไทยแล้ว หากพวกเขา ผู้ประกันตนไม่ได้รับการช่วยเหลือในวันนี้ แรงงานเหล่านี้จะสามารถอยู่ได้อย่างไร ขอให้ท่านพิจารณาช่วยเหลือคนเหล่านี้โดยเร็ว

วิธีการช่วยเหลือไม่ยาก ไม่ต้องให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนทุกคน เพียงท่านขอให้บริษัทที่สมทบประกันสังคมให้ท่านทุกเดือน ทำเรื่องแจ้งไป แล้วท่านพิจารณาให้เงินกับบริษัทเหล่านี้ เพื่อให้บริษัทแจกจ่ายให้กับลูกจ้างต่อไปก็ได้ หรืออาจใช้วิธีอื่นแล้วแต่ความเหมาะสมก็ได้

ขอให้ท่านจงพิจารณาอย่างรวดเร็ว เพราะปากท้องรอไม่ได้ พวกเขากำลังจะอดตาย ไร้กำลังใจในการมีชีวิต

ขอขอบคุณครับ