หยุดทำร้ายประชาชน ยกเลิก พรบ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มาตรา 32

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

ศศินาถ ทองเชียง
Sep 20, 2020
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก ม.32

Thanks for adding your voice.

Pongkiat Rungrojkarnka
Sep 13, 2020
กฎหมายที่กัดกินประชาชน เลิกซะทีเหอะ เอาแต่เยาวชนมาอ้าง เคยถามเยาวชนมั้ยว่าเค้าต้องการมั้ย

Thanks for adding your voice.

Stm Stamp
Jul 19, 2020
-

Thanks for adding your voice.

ตรรกพร บุญประคอง
Jul 15, 2020
ทำให้เศรษฐกิจตกต่ำผู้ประกอบการย่ำแย่คนตกงาน

Thanks for adding your voice.

ทนงค์ โพธิ
Jul 15, 2020
รัฐบาลไม่มีศักยภาพ

Thanks for adding your voice.

้เดโช วินสุทธิ์
Jun 29, 2020
ไม่ต้องการให้ธุกิจน้ำเมา ผูกขาดเฉพาะกล่มนายทุนรายใหญ่เท่านั้น เอารัดเอาเปรียบสังคมมากๆ

Thanks for adding your voice.

ธวัชชัย คำเขื่อน
Jun 26, 2020
ต้องให้เกิดตลาดเสรีในเรื่องนี้

Thanks for adding your voice.

วิทยเดช บุญเชย
Jun 25, 2020
เป็นกฏหมายที่ทำร้ายผู้ประกอบการรายย่อยและบุคคลทั่วไปมากจนเกินไปครับ

Thanks for adding your voice.

Thisavit Vithayasai
Jun 25, 2020
เบื่อกฏหมายโบราณ ไม่ตามยุคสมัย ออกมาป้องกันผิดที่
พวกดื่มแล้วขับนู่นปัญหาที่แท้จริง มีเงินยัดก็รอดแล้ว

Thanks for adding your voice.

Manop Manopotha
Jun 23, 2020
สนับสนุนให้ยกเลิกกฏหมายนี้และสนับสนุนให้เปิดเสรีการค้าให้รายย่อยและคนทั่วไปสามารถทำเบียร์และสุราได้เองและสามารถขายได้เอง...เพื่อส่งเสริมให้มีทางเลือกทางตลาดมากขึ้นและคนทั่วไปที่สนใจได้มีรายได้เพิ่มขึ้น