NO WASTE TRADE ขอไม่นำเข้าขยะพลาสติก

NO WASTE TRADE ขอไม่นำเข้าขยะพลาสติก

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
Bye Bye Plastic Bags Thailand ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐมนตรีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

สวัสดีค่ะหนูชื่อ Lilly หนูอายุ 12 ขวบ หนูอยากชวนทุกคนให้สนับสนุนและบอกรัฐบาลว่าเราไม่ต้องการนำขยะจากต่างประเทศเข้าประเทศไทย

ประเทศไทยมีปัญหาขยะพลาสติกอยู่มากและยังไม่ได้รับการแก้ไข ขยะเหล่านั้นขยะเหล่านั้นยังไม่ได้ถูกจัดการและทำให้ขยะพลาสติกลงสู่ทะเล ทำให้สัตว์ทะเลทั้งหลาย เสียชีวิต ขยะที่ขยะที่อยู่ในดินก็ปนเปื้อนน้ำดื่ม น้ำใช้ของเรา ทำให้มนุษย์สุขภาพไม่ดีอีกด้วย ขยะเหล่านั้นจะอยู่บนโลกอีก 500 ปี

เราไม่ต้องการที่จะนำเข้าขยะพลาสติกจากต่างประเทศ

ประเทศไทยไม่ใช่ถังขยะของโลก 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 200 คน!
หากถึง200รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม