ร้องเรียน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ  และ 3 คนอื่น

กรุณาระงับการฟ้องส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยามกรณีหมิ่นพระนเรศวร ม.112

0

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 2,500 คน

พระนเรศวรเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งครองราชสมบัติ ณ กรุงศรีอยุธยาแต่พ.ศ.2133-2148 ย่อมไม่เข้าข่ายกฎหมายอาญามาตรา112 เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน ส.ศิวรักษ์เสนอความคิดเห็นในการอภิปรายทางวิชาการ เพื่อหาประโยชน์จากประวัติศาสตร์ทางวิชาการในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ส.ศิวรักษ์เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยนานับประการเป็นเวลายาวนานจนได้รับรางวัลสันติภาพเป็นการยอมรับจากทั่วโลก

แคมเปญรณรงค์นี้จะถูกส่งไปที่:
  • รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
  • สำนักนายกรัฐมนตรี
  • นายกรัฐมนตรีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ลัดดา วิวัฒน์สุระเวช ได้เริ่มสร้างเรื่องรณรงค์นี้ ทุกอย่างเริ่มจากศูนย์ และขณะนี้ ก็มีผู้ร่วมสนับสนุนถึง 2,345 รายชื่อ หากคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่คุณสนใจ แต่ไม่อยากนิ่งเฉย เริ่มเรื่องรณรงค์ของคุณเองได้ที่นี่
วันนี้ – กรกฤช นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

กรกฤช สมจิตรานุกิจ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ: กรุณาระงับการฟ้องส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยามกรณีหมิ่นพระนเรศวร ม.112» คุณสามารถร่วมกับ กรกฤช และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 2,344 คน ได้แล้วตอนนี้เลย