ปิดแคมเปญรณรงค์

กรุณาระงับการฟ้องส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยามกรณีหมิ่นพระนเรศวร ม.112

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 2,351 คน


พระนเรศวรเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งครองราชสมบัติ ณ กรุงศรีอยุธยาแต่พ.ศ.2133-2148 ย่อมไม่เข้าข่ายกฎหมายอาญามาตรา112 เพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบัน ส.ศิวรักษ์เสนอความคิดเห็นในการอภิปรายทางวิชาการ เพื่อหาประโยชน์จากประวัติศาสตร์ทางวิชาการในประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย ส.ศิวรักษ์เป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยนานับประการเป็นเวลายาวนานจนได้รับรางวัลสันติภาพเป็นการยอมรับจากทั่วโลกกรกฤช กำลังรอให้คุณช่วย

กรกฤช สมจิตรานุกิจ อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ: กรุณาระงับการฟ้องส.ศิวรักษ์ ปัญญาชนสยามกรณีหมิ่นพระนเรศวร ม.112» คุณสามารถร่วมกับ กรกฤช และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 2,350 คน ได้แล้วตอนนี้เลย