ปิดแคมเปญรณรงค์

Skywalk linking road outside of the mall Bangkae will be finally improved the security

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 83 คนในปัจจุบันการจราจรในประเทศเป็นปัญหาสำคัญในประเทศไทยที่ต้องการแก้ปัญหา กลุ่มของเรากำลังมุ่งเน้นไปที่ปัญหาการจราจรที่เราได้รับประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน ปัญหาที่เชื่อมโยงกับความปลอดภัยสังคมเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้พื้นที่เหล่านั้น การวางแผนพื้นที่รอบ ๆ เดอะมอลล์บางแค ด้วยพื้นที่ๆไม่เอื้ออำนวยต่อชุมชนและผู้ใช้ทั้งสองด้านของถนนไม่ว่าจะเป็นจุดจอดรถป้ายรถเมล์และทางข้าม

ปัญหาการจราจรในประเทศไทยเกิดจากหลายสาเหตุ ประการแรกการวางแผนควรได้รับการพิจารณามากขึ้น ความเบี่ยงเบนของอาคารความกว้างของทางเดินเท้าเลนจักรยานไม่ได้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องสำคัญในประเทศไทย คนที่ใช้คนเดินเท้าโดยไม่มีความปลอดภัยเนื่องจากไม่มีต้นไม้หรือพื้นที่เปลี่ยนผ่านจากถนนไปยังทางเดิน นอกจากนี้การขนส่งมวลชนยังไม่เชื่อมโยงกับส่วนอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้คนมักจะใช้รถส่วน ทำให้มีจำนวนยานพาหนะอยู่บนท้องถนน นอกจากนี้คุณภาพการขนส่งมวลชนยังไม่สูงนักเพราะขาดความไว้วางใจจากประชาชน

ทางแก้

1. สร้างจุดพักส่งผู้โดยสารใกล้บันไดจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพราะพื้นที่นั้นมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการสร้างโซนเลื่อนและใกล้ตลาด / ชุมชนที่คนส่วนใหญ่ใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรม หลังจากที่เราสร้างป้ายหยุดรถบัสแบบเลื่อนลงในบริเวณนั้นเพื่อช่วยให้รถบัสมีพื้นที่ที่จะหยุดและวางคน จากนั้นช่วยรถคันอื่น ๆ ไม่ให้ช้าลงและรอรถบัสเมื่อพวกเขาปล่อยคนซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีที่จะทำให้การจราจรติดขัด

2. สร้างสกายวอลเพื่อรวมกับสถานีรถไฟฟ้าที่สร้างพื้นที่ศูนย์กลางเช่นบริเวณที่ทำให้ผู้คนใช้ skywalk เพื่อข้ามและดึงดูดผู้คนให้ใช้ skywalk โดยการสร้างบันไดและวางคนใกล้ ๆ ป้ายรถเมล์ชุมชนหรือตลาดที่จะช่วยให้ง่ายและรวดเร็วในการขนส่ง นอกจากนี้ผู้คนส่วนใหญ่ยังใช้ Skywalk ด้วยเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แผงขายของทางเดินในเขตตลาดขายได้เนื่องจากบันไดของ Skywalk ตกลงไปใกล้เขตตลาดดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะซื้อสินค้าในตลาด

In currently climate, traffic seems to be the significant problem in Thailand which really needs solution. Our group is focusing on traffic problem where we have been experience in daily life. The problem linked to safety, socializing, economy and living quality of people who use those area. Site planning around the mall Bangkae is not support the communities and user in both sides of the street no matter what drop off zone, bus stop, and crosswalk. 

Traffic problem in Thailand has been from various reasons. Firstly, planning should more considered in real situation i in the future. The setback of building, width of pedestrian, bicycle lane do not seem to be matter in Thailand. The people using pedestrian without safety because there is no tree or any transition area from street to pathway. Furthermore, Mass transportation does not link continuously to the others part so people tend to use individual vehicle. It bring about the number of vehicle on the street. Moreover, quality of mass transportation does not quite high level therefore it is losing the trust of people. 

Solution

I. Create about the drop off zone near the staircase from BTS because that area has space enough for create drop-off zone and it near market /community where most people use that space for do activities. After we create drop-off  move bus stop in that area to help bus have area to stop and drop people. Then help the other cars don't slow down and wait for bus when they drop people which the one of case to make traffic jam.

II. Create the skywalk to combine with the BTS that create center space like the area that bring people use skywalk to cross and attract people to use skywalk by create staircase and drop people nearby bus stop, community or market that help to easy and fast to transport. Moreover, most of people use skywalk that the one reason bring market stall on the walkway to sell in market zone because stair’s skywalk drop near market zone ,so most of people choose to buy product in market.

Design skywalk: Ares for relaxing / not only skywalk to cross road or only walk into BTS

 

- Green area, Seat, Bicycle service (rent the bicycle service)

https://www.dropbox.com/s/qbipdehotmf4u2q/SKYWALK_final-min.jpg?dl=0ncludinge

 Thanat กำลังรอให้คุณช่วย

Thanat Thanapornpa อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: Skywalk linking road outside of the mall Bangkae will be finally improved the security» คุณสามารถร่วมกับ Thanat และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 82 คน ได้แล้วตอนนี้เลย