ไทยทำ ไทยขาย ไทยกำหนดราคา

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

กุลภัสสร์ ครองวัฒนสุข
2 years ago
การยอดต่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชเศษฐกิจหลักของประเทศเป็นการจัดการวัตถุดิบที่ยั่งยืน การรวมกลุ่มสหกรณ์ไม่ใช่การสร้างภาระให้กับประเทศ แต่คือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาชนผ่านเครือข่ายสหกรณ์ การสร้างแหล่งแปรรูปยางก็คล้ายกับการสร้างโรงกลั่นน้ำมันเองในประเทศ เราไม่ได้ต้องการแข่งราคากับใคร แค่มีวัตถุดิบ ทำเอง จะใช้เองไม่ได้เชียวหรือ สู้ต่อไปนะคะพี่น้อง ✌