ใช้ระบบจ้างผลิตในแหล่งแก๊ส ธรรมชาติ บงกช-เอราวัณ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เพื่อให้คนไทยได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากทรัพยากรธรมชาติ อันเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ไม่ใช่่ยกสัมปทานให้เอกชนบางกลุ่ม