ใช้ระบบจ้างผลิตในแหล่งแก๊ส ธรรมชาติ บงกช-เอราวัณ

ควรใช้ระบบสัญญาจ้างผลิต ไม่ใช่แบ่งปันผลผลิต เพราะเป็นแหล่งสัมปทานเดิมที่หมดอายุ

Dr. Ravee Maschamadol, สุราษ, Thailand
3 years ago
Shared on Facebook
Tweet