ใช้ระบบจ้างผลิตในแหล่งแก๊ส ธรรมชาติ บงกช-เอราวัณ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


เพื่อให้คนไทยได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากทรัพยากรธรมชาติ อันเป็นสมบัติของคนไทยทุกคน ไม่ใช่่ยกสัมปทานให้เอกชนบางกลุ่มบุษยมาส กำลังรอให้คุณช่วย

บุษยมาส รักสยาม อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: ใช้ระบบจ้างผลิตในแหล่งแก๊ส ธรรมชาติ บงกช-เอราวัณ» คุณสามารถร่วมกับ บุษยมาส และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 12 คน ได้แล้วตอนนี้เลย