เสนอให้ห้ามจำหน่ายสุราในวันสงกรานต์

เสนอให้ห้ามจำหน่ายสุราในวันสงกรานต์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
สุชิน นิธิไชโย ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาล

จากข้อมูลและข่าวต่างๆที่ชี้เป้าไปถึงสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุจำนวนมาก รวมถึงการทะเลาะเบาะแว้งกันพบว่าสาเหตุที่สำคัญคือการดื่มสุรา จนทำให้ขาดสติและการยับยั้งชั่งใจ จนก่อให้เกิดการสูญเสียจำนวนมาก....รัฐพยายาออกกฎหมาย มาตรการต่างๆหลายประการแต่ก็ยังไม่สามารถลดการสูญเสียได้....และถ้าหากเราจัดการที่ต้นทางคือ การจำหน่าย อาจจะลดต้นเหตุของการเกิดสิ่งเหล่านั้นตามมาได้

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม