ปลดล็อกให้นักดนตรีได้กลับไปเล่นดนตรี-ทำมาหากิน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

เนื่องจากผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพ นักดนตรี, นักร้อง, พีอาร์, เด็กเสริฟ และอาชีพเกี่ยวกับงานด้านสถานบันเทิง ร้านเหล้า ร้านอาหาร โดยมีการปิดตัวซึ่งผลกระทบคือ อาชีพ เหล่านี้ สูญเสียรายได้เลี้ยงชีพ และถูกผลกระทบเป็นอาชีพแรกๆ ซึ่งระยะเวลาผ่านมา สถานการณ์ได้คลี่คลายลงบ้าง ได้มีการผ่อนปรนให้สถานที่ต่างๆ ได้เปิดตัว ขึ้น แต่ไม่ทราบด้วยเหตุผลใด ทางรัฐบาลจึงมิให้มีการเล่นดนตรีสด ซึ่งมีผลกระทบต่ออาชีพ นักร้อง นักดนตรี โดยตรง ซึ่งเสียงเพลง มิได้เป็นตัวนำเชื้อโรค แต่อย่างใด

จึงขอเรียกร้องรัฐบาลปลดล็อกให้มีการแสดงดนตรีได้