ชัยชนะ

ลาออก

การรณรงค์ที่เกิดได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน7คน


เพราะจะทำให้ประเทศไทยมีทางออกชมรมคนรักประเทศไทย กำลังรอให้คุณช่วย

ชมรมคนรักประเทศไทย อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: ลาออก» คุณสามารถร่วมกับ ชมรมคนรักประเทศไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย