แคมเปญประสบความสำเร็จ

ลาออก

การรณรงค์สำเร็จตามเป้าหมาย โดยมีผู้สนับสนุนจำนวน7คน


เพราะจะทำให้ประเทศไทยมีทางออก



ชมรมคนรักประเทศไทย อยากให้คุณช่วย

ชมรมคนรักประเทศไทย ชวนคุณร่วมลงชื่อในแคมเปญ «รัฐบาล: ลาออก» ร่วมกับ ชมรมคนรักประเทศไทย และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน