พรบ.คุ้มครองควาย

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Pattanan Love Thailand
1 year ago
คุ้มครอง ควายไทย

Thanks for adding your voice.

กรรณิการ์ สุจริต
1 year ago
ควายเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองตลอดมาช้านาน และ ทำงานให้มนุษย์มาตลอด ควรได้รับการคุ้มครองดูแลเป็นการตอบแทนบ้าง อย่าได้เอาเขามาฆ่าอีกเลย

Thanks for adding your voice.

Thanyatorn Sontayanont
1 year ago
ควายไทยเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยมาช้านาน​ เราถือเป็นสัตว์มีคุณเพราะใช้ไถนาเป็นภาพคุ้นตาเรามาก​ เราไม่เบียดเบียนชีวิตเขา​เราไม่กินเนื้อสัตว์ใหญ่​ เราต้องการอนุรักษ์ควายไทยไว้ให้ลูกหลานต่อไป

Thanks for adding your voice.

sumalai thawai
1 year ago
ควายไทยต้องมีชีวิตอยู่ อย่างมีความสุข คู่กะเมืองไทย ห้ามฆ่าห้ามเห็นเขาเป็นอาหารเขาคือผู้มีพระคุณ ในอดีตเขาทำนาให้เราได้มีข้าวกิน เราต้องดูแลเขาให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

Thanks for adding your voice.

DOWTUM SASUK
1 year ago
ขอความเห็นใจ ช่วยเหลือชีวิตวัว ควายด้วนค่ะ