พรบ.คุ้มครองควาย

พรบ.คุ้มครองควาย

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
ภัคจิรา หัตถกิจจำเริญ ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาล-รัฐสภา

ต้องการให้มี พรบ.คุ้มครองควายเกิดขึ้นในประเทศไทย "ควาย" ซึ่งถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย เป็นสัตว์เลี้ยงคู่การเกษตรของประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ใช้เป็นพาหนะในการออกรบปกป้องบ้านเมืองเทียบเท่าช้าง ทำประโยชน์ให้ชาวบ้าน เกษตรกรมากมาย แต่ในปัจจุบันนี้ ควายกลับไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ เลย  ถูกเพาะพันธุ์ ถูกส่งไปขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม เพื่อฆ่ากินเป็นอาหาร ซึ่งมีหลายๆกรณี จากตลาดนัดวัวควาย ในหลายๆจังหวัดทางภาคอีสาน ที่มีควายแม่ลูกอ่อน ต้องถูกพรากแม่ พรากลูก ตัวแม่ควายถูกส่งขายไปเวียดนาม เพื่อไปเชือดเป็นอาหาร  ลูกควายไม่ได้ถูกส่งขายออกไป แต่ก็ถูกคนขายควายในไทย มาเชือดกินเป็นเมนูลูกควายย่าง ชีวิตควายไทยช่างน่าเวทนา  ซ้ำร้ายกว่านั้น วัวควายหลายๆชีวิต ที่ได้รับการช่วยเหลือไถ่ชีวิตแล้ว  แต่ผู้ไถ่ไม่ได้เลี้ยงดูเอง ยกให้วัด ให้ชาวนา เกษตรกรเลี้ยงดูแทน  สุดท้ายแล้ว วัด หรือ เกษตรกรที่ได้รับไปดูแล ก็จะขายวัว ควายเหล่านี้ ไปยังตลาดนัด วัวควายเช่นเดิม  เค้าได้ไถ่ชีวิตแล้ว แต่ไม่สามารถเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองได้ สุดท้ายแล้วยังต้องกลับไปถูกฆ่า จึงอยากให้สังคมไทยตะหนักถึงความสำคัญของควายไทย และความโหดร้ายต่อชะตากรรมควายไทยที่ได้รับ อยากให้คนไทยได้ร่วมรณรงค์ให้มี พรบ. คุ้มครองควายเกิดขึ้น 

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม