รัฐบาลต้องเยียวยาประชาชนทุกคน

Reasons for signing

See why other supporters are signing, why this petition is important to them, and share your reason for signing (this will mean a lot to the starter of the petition).

Thanks for adding your voice.

Pawarisa Sukasem
6 days ago
ประเทศเป็นของทุกคน

Thanks for adding your voice.

ทวีวิทย์ วรรณะ
Jun 17, 2020
สนับสนุน

Thanks for adding your voice.

กิติศักดิ์ ลินำ
Jun 10, 2020
ตกงาน ยังไม่ได้รับการเยียวยา

Thanks for adding your voice.

orraya chairatchatakul
Jun 8, 2020
เราเป็นคนนึงที่ไม่ได้อะไรเลยจากรัฐบาล ทั้งๆที่ตกงาน บางคนทำงานประจำ ลงทะเบียน 5,000 ยังได้ แต่กลับคนที่ตกงานจริงๆ ยังไม่ได้
ยิ่งได้เป็นบางอาชีพเราว่ามันไม่แฟร์นะ อย่างคนที่เปน freelance ก้อไม่ได้

Thanks for adding your voice.

Kadookhub Kreen
May 19, 2020
เห็นด้วยกับแคมเปญครับ

Thanks for adding your voice.

พชร จันทร์หอม
May 16, 2020
อยากให้ทุกคนได้เท่าเทียมกันหมด

Thanks for adding your voice.

Pontakorn Dekbaanbaan Aranpoom
May 5, 2020
Pontakorn.

Thanks for adding your voice.

วิรัลพ้ชร ณัทนรเศรษฐ์
Apr 30, 2020
ทุกคนในประเทศเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ต้องเยียวยาทุกคน เพราะตอนไปกู้มาให้ทุกคนช่วยใช้หนี้ เพราะฉะนั้น เยียวยาโดยไม่มีข้อแม้ค่ะ

Thanks for adding your voice.

ชาญยุทธ ชีพดำรง
Apr 29, 2020
ชาญยุทธ ชีพดำรง

Thanks for adding your voice.

นายอนุวัฒน์ เทพวงค์
Apr 29, 2020
ทุกคนเดือดร้อน
ทุกคนคือคนไทย