รัฐควรพัฒนาจังหวัดที่ส่งส่วย หาเงินให้รัฐบาล

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


จังหวัดที่เก็บภาษีได้มาก แต่มีงบประมาณมาพัฒนาน้อย เทียบเท่าหัวเมืองส่งส่วย รัฐควรให้ความสำคัญ ในระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบแก้ปัญหาน้ำท่วม จุดกลับรถ สะพานข้ามแยก ข้ามทางรถไฟเพื่อแก้รถติด เพิ่มถนนรองช่วยระบายการจราจร แต่รัฐไม่ใส่ใจ เอาเงินที่เก็บได้ไปทำอย่างอื่นแต่มาหวังให้จังหวัดเก็บภาษีให้มากๆ มันจะทำให้รัฐคิดผิดและอาจจะสายเกินเยียวยา เช่น จ.ชลบุรี เก็บภาษีอันดับ1ของประเทศ ,จ.ระยอง อันดับ2 ของประเทศ แต่รัฐไม่เหลียวแล โยนแค่เศษเงินมาให้แค่นั้น.!!!!จิติล กำลังรอให้คุณช่วย

จิติล คุ้มครอง อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: รัฐควรพัฒนาจังหวัดที่ส่งส่วย หาเงินให้รัฐบาล» คุณสามารถร่วมกับ จิติล และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 21 คน ได้แล้วตอนนี้เลย