รณรงค์ให้รัฐยกเว้นภาษีที่ดินที่มีการปลูกป่าไผ่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


สนับสนุนให้รัฐลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินที่มีการปลูกป่าไผ่ เพื่อต่อสู้กับปัญหาฝุ่น 2.5 ลดอุณหภูมิและความแห้งแล้วที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นทุกวัน อันเนื่องมาจากการขาดพื้นที่สีเขียวไว้ดูดซับ สารพิษในอากาศ

ไผ่คือพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน์มหาศาล ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (ไผ่มีความแข็งแรงทนทานเท่ากับเหล็ก แต่สามารทนต่อแผ่นดินไหวได้ดีกว่าเหล็ก) เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม (มีการนำเอาเยื่อไม่ไผ่มาทำเป็นผ้า และเครื่องนุ่มห่ม และมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียได้ด้วย) อาหาร ตั้งแต่ยอดจนหน่อ สามารถเอามาทำประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญที่สุดคือ การปลูกป่าไผ่เชิงพาณิชย์ ไม่ต้องใช้ปุ๋ย ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแล และไม่ต้องใช้น้ำมากเหมือนการทำการเกษตรอื่นๆ จีนใช้ไผ่ในการสร้างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่สองมาแล้ว และปัจจุบันก็สามารถพัฒนาเทคโนโลยี่จนสามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมโครงส่ร้างพื้นฐานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้แทนโครงเหล็ก ตลอดจนเอาไผ่มาทำท่อส่งก็าซและน้ำมัน ตัวถังของรถไฟความเร็วสูง มากมายจนสาธยายไม่หมด

ทั้งหมดทั้งมวลนี้รัฐไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและการผลักดันมากเลย เพียงแต่ออกมาตรการทางภาษีเท่านั้น คนทั้งประเทศก็จะหายใจได้คล่องขึ้น คุณภาพชีวิตของคนในเมือง และปริมณฑลก็จะดีขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้นโดยที่รัฐไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด