ปล่อยฮาคีม

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

ถ้ารัฐบาลไทยไม่ปล่อย HAKEEM จะมีผลกระทบต่อภาพพจน์ทางด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และอาจมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศ