บุหรี่ไฟฟ้าเสรี

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


สุขภาพดีขึ้นเยอะมากๆวันนี้ – สนธิวุฒิ์ นับที่ความช่วยเหลือของคุณ!

สนธิวุฒิ์ วินิจฉัยกุล อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: บุหรี่ไฟฟ้าเสรี» คุณสามารถร่วมกับ สนธิวุฒิ์ และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 6 คน ได้แล้วตอนนี้เลย