นำงบประมาณกลาโหมมาฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนเดี๋ยวนี้!

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 10,000 คน!

หากถึง10,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

เชื่อหรือไม่ว่าปี 2563 งบประมาณของกระทรวงกลาโหม มีจำนวนสูงมากถึง 124,400,250,000 บาท เหตุผลที่ถูกหยิบยกมาอธิบายนั้นยังคงเป็นเรื่องความมั่นคงทางการทหาร การเตรียมความพร้อมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่ “ไม่สามารถคาดการณ์ได้” อยู่เสมอ

ในวันนี้ เราทุกคนต้องเผชิญสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงคือ วิกฤตการณ์ “โควิด-19” ซึ่งผู้มีหน้าที่โดยตรงกับสถานการณ์นี้กลับไม่ใช่กระทรวงกลาโหมหรือกองทัพที่เต็มไปด้วยกำลังพลจำนวนมาก แต่เป็นกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องรับมือกับเหตุเฉพาะหน้า ตามมาด้วยกระทรวงทรัพยากรและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ หรือแม้แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ต้องคอยรับไม้ต่อในระยะยาว 

ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายปี 2563 จากราชกิจจานุเบกษาฯ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดเผยว่า 

  • กระทรวงกลาโหม มีงบทั้งหมด 124,400,250,000 บาท
  • กระทรวงสาธารณสุข มีงบทั้งหมด 26,730,737,500 บาท
  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีงบทั้งหมด 17,795,115,100 บาท 
  • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีงบทั้งหมด 31,644,475,100 บาท

ทุกวันนี้ โรงพยาบาลยังต้องอาศัยรับการบริจาค (เหมือนทุกวิกฤตครั้งก่อนๆ) ในขณะที่มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเห็นได้ชัดว่าดูแลคนได้ไม่พอเพียงและไม่ทั่วถึง คนหาเช้ากินค่ำขาดรายได้อย่างหนัก ถูกเลิกจ้าง ถูกพักงาน ส่วนเด็ก คนแก่ คนพิการ และคนอีกหลายกลุ่มที่ในยามปกตินั้นยังไม่สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขและสาธารณูปโภคที่ถือได้ว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งทำให้ประสบความยากลำบากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประชาชนทวงถามการรับมือจากรัฐบาลที่มีหน้าที่ดูแลสวัสดิภาพของคนในประเทศ คำอธิบายที่ได้จากบรรดากระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทั้งหมดกลับมีเพียงเหตุผลที่ว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณมาให้ไม่เพียงพอ

เราไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์วิกฤตนี้ไปจนถึงเมื่อไร แต่เรามองเห็นความสำคัญที่ว่าถ้ารัฐสามารถดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพก็คงจะดีไม่น้อย หากแบ่งงบประมาณจากกระทรวงกลาโหมกว่า 124,400,250,000 บาท ออกมาให้กระทรวงอื่น เพื่อดูแล ‘ปากท้อง’ ที่เป็น ‘ความมั่นคง’ ในฐานะความเป็นมนุษย์ของคนไทยอย่างแท้จริง 

การฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของประชาชนคือความมั่นคงของรัฐ

ทั้งหมดนี้ เราจึงเสนอให้รัฐบาลจัดสรรงบใหม่ให้สมเหตุสมผล ลดการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร เพื่อนำเงินภาษีของประชาชนมาใช้กับความมั่นคงของประชาชนโดยตรง #ดูแลประชาชนเดี๋ยวนี้!