ตรวจโควิดฟรีให้ทุกคน

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!


ปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19  คือ จำนวนผู้ป่วยมากจนทำให้โครงสร้างของระบบการรักษาพยาบาลล่มสลาย เนื่องจากมีคนไข้ในโรงพยาบาลในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ประชากรที่เข้าไม่ถึงระบบการรักษา เสียชีวิตโดยไม่ได้รับการรักษา หรือได้รับการรักษาอย่างไม่มีประสิทธิภาพเป็นจำนวนมาก ทั้งจากเหตุโรคระบาด และจากโรคอื่นๆ   การใช้มาตรการ social distance อย่างเข้มข้น ซึ่งแม้จะมีความจำเป็น แต่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะคนยากจน  มาตรการเข้มข้นที่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนที่เปราะบาง จึงต้องใช้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุด  เพื่อให้ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้เร็วที่สุด  การเปิดเกมรุก ด้วยการ ทดสอบโรคโควิด19 ให้กับประชากรทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อ และนำไปสู่มาตรการต่างๆที่เหมาะสมในการควบคุมโรค เป็นมาตรการที่หลายประเทศนำมาใช้ และเริ่มได้ผล ตามคำแนะนำของ องค์การอนามัยโลก 

             การค้นหาผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว จะทำให้ ตัวผู้ป่วย ระมัดระวังไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่น ทำให้รู้ความรวดเร็วของการระบาด ความรุนแรงของโรค  ทำให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ข้อมูลการแพร่ระบาด ในการกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการต่างๆอย่างเหมาะสม  ทำให้การคาดการณ์และการวางแผนเพื่อรับมือกับผลกระทบของโรคระบาด ทั้งในด้าน สุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูง  

          หากชุดตรวจที่สถาบันวิทยสิริเมธี-ศิริราช พัฒนาขึ้นในราคา 500 บาท/คน  เราจะใช้งบประมาณเพียง 30,000 ล้านบาท เพื่อตรวจให้กับประชาชนทุกคน โดยอาจต้องมีการสร้างห้องแล็บเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผล ซึ่งน่าจะใช้งบประมาณไม่มาก  แต่ประโยชน์ที่ได้รับจะมหาศาล เทียบกับการแจกเงินห้าพันบาท ในคนยี่สิบล้าน เท่ากับเดือนละ หนึงแสนล้านบาท หรือการซื้อเรือดำน้ำครั้งละหนึ่งหมื่นล้านบาท
          เมื่อการตรวจเป็นไปอย่างกว้างขวาง เข้าถึงง่าย และประชาชนและทุกภาคส่วนดำเนินการอย่างเท่าทัน โรคระบาดโควิด19 จะสงบลงในเวลาอันรวดเร็ว และทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ