ปิดแคมเปญรณรงค์

ซื้อรถไฟฟ้า Airport Link เพิ่มเพื่อให้เพียงพอบริการประชาชน

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 22 คน


ปัจจุบันจำนวนขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิ้งไม่เพียงพอต่อการให้บริการโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งเช้า และเย็น ทำให้ผู้โดยสารที่รอใช้บริการแต่ล่ะเที่ยวตกค้างรอขบวนถัดไปเป็นจำนวนมาก ยิ่งถ้าเกิดปัญหาขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องก็จะทำให้ผู้โดยสารตกค้างเป็นจำนวนมากยิ่งขึ้นไปอีก เนื่องจากไม่มีขบวนรถสำรองในการให้บริการ จึงจำเป็นต้องช่วยกัน Change ปัญหานี้เป็นการเร่งด่วน...ประชาชน กำลังรอให้คุณช่วย

ประชาชน ที่ใช้บริการทุกวัน อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล : ซื้อรถไฟฟ้า Airport Link เพิ่มเพื่อให้เพียงพอบริการประชาชน» คุณสามารถร่วมกับ ประชาชน และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 21 คน ได้แล้วตอนนี้เลย