ปิดแคมเปญรณรงค์

ชื่นชมและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎร์

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 767 คน


"ขอประเทศสยามจงเจริญยั่งยืนตลอดไป ประชาสุขสันต์หน้าใสเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ความนับถือรักใคร่ในพระรัตนตรัยก็ดี ในรัฐของตนก็ดี ในวงศ์ตระกูลของตนก็ดี มีจิตซื่อตรงในพระราชาของตนก็ดี ย่อมเป็นเครื่องทำให้รัฐของตนเจริญยิ่ง"

  แม้ว่าหมุดคณะราษฎร์จะฝังอยู่ลานพระบรมรูปทรงม้ามานานแต่ก็ไม่สามารถทำให้ประชาธิปไตยในไทยเจริญ กลับสร้างความแตกแยกให้กับคนในชาติ และถูกคนบางกลุ่มแสวงประโยชน์มาใช้อ้างเป็นสถานที่ทำกิจกรรมแสดงละคร

   แม้จะเปลี่ยนหมุดคณะราษฎร์ใหม่ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงก็ไม่สามารถทำลายหรือเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นจึงไม่ควรยึดติดหรือนำมาเป็นประเด็นเรียกร้องให้เกิดปัญหาในประเทศ Bowne กำลังรอให้คุณช่วย

Bowne Tee อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: ชื่นชมและเห็นด้วยกับการเปลี่ยนหมุดคณะราษฎร์» คุณสามารถร่วมกับ Bowne และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 766 คน ได้แล้วตอนนี้เลย