คดีคอร์รัปชั่น ต้องไม่มีอายุความ

คดีคอร์รัปชั่น ต้องไม่มีอายุความ

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม
วีระ สมความคิด ได้สร้างแคมเปญรณรงค์นี้ร้องเรียน รัฐบาล

                                                            คอร์รัปชั่น 

                                         “การใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ

                                   เอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง

                                              ทำให้รัฐเกิดความเสียหาย”

                      สืบเนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และกระบวนการตรวจสอบก็ไม่โปร่งใสและเป็นธรรม

                       ผมจึงต้องการแก้ไขกฎหมายทุกมาตราที่เกี่ยวข้องกับอายุความ ในคดีคอร์รัปชัน (แก้ไขเพิ่มเติมใน พ.ร.บ. ป.ป.ช. และรัฐธรรมนูญ)

โดยมี 3 ประเด็นที่ต้องการแก้ไขคือ

               1.        การกล่าวหา ต้องไม่มีอายุความ

               2.        การดำเนินคดี ต้องไม่มีอายุความ

               3.        การติดตามตัวมารับโทษ ต้องไม่มีอายุความ

                  คดีคอร์รัปชันทำให้รัฐเสียหายตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปต้องระวางโทษประหารชีวิต หากรับสารภาพให้จำคุกตลอดชีวิต และ คดีคอร์รัปชันต้องห้ามในการขอลดโทษ

                  การลงโทษดังกล่าว แม้จะไม่ได้เป็นการป้องกันการทุจริตได้ทั้งหมด แต่เชื่อว่าจะทำให้การคอร์รัปชันลดน้อยลงจนอยู่ในระดับที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ชาติบ้านเมืองเช่นในปัจจุบันนี้ เมื่อมีโทษที่เด็ดขาดไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด “เมื่อผลตอบแทนความเสี่ยงในการคอร์รัปชันไม่คุ้มค่า” การคอร์รัปชันจะลดน้อยลงทันที

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!
หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม