ข้าราชการบรรจุแนวใหม่

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!


อยากให้มีการจัดการบรรจุข้าราชจากลูกจ้างที่ทำงานมาเกิน 10 ปี ผมคิดว่าประสบการณ์และความรู้ความสามารถในงานที่ทำ จะดีกว่าข้าราชการที่บรรจุจากการสอบเข้ามาใหม่  ที่ต้องมาเรียนรู้การทำงานใหม่หมด  ข้าราชการที่ดีน่าจะมาจากการเป็นลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐก่อน เพื่อให้เป็นการเรียนรู้งาน แล้วสะสมประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานแล้วประเทศ รวมทั้งจะได้สร้างจิตรสำนึกการให้บริการแก่ประชาชนด้วยความยินดีเป็นกันเอง  ต่างจากคนที่สอบเข้ามาบรรจุใหม่ในตำแหน่งที่สูงๆ เลย  จะยึดติดกับอำนาจ คิดว่าเข้าข้างตัวเอาว่าเก่งโดยไม่ โดยไม่มองเห็นถึงปัญหาที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง  เพราะไม่เคยได้อยู่ในตำแหน่งที่ให้บริการประชาชนมาก่อน 

           การนำลูกจ้างที่ผ่านการทำงานมานาน จะเป็นขวัญและกำลังใจให้คนที่อยู่ในตำแหน่งลูกจ้าง  จะได้มีหวัง โดยอาศัยผลงานการทำงานและประสบการณ์ในช่วงการทำงานเป็นลูกจ้างมาใช้ประกอบเพื่อได้บรรจุเป็นข้าราชการ  ปล. เพราะปัจจุบันลูกจ้างมีแค่ประเมินว่าจะได้จ้างต่อหรือเปล่าแค่นั้น ซึ่งมองไม่เห็นถึงอนาตคเลย (เปรียบเหมือนกันเรียนที่จะต้องสอบขึ้นไปที่ละชั้นครับ )