ปิดแคมเปญรณรงค์

การบริหารการพัฒนาเมืองรูปแบบพิเศษ

แคมเปญรณรงค์นี้ได้รับผู้สนับสนุนจำนวน 11 คน


การบริหารการพัฒนาเมืองรูปแบบพิเศษ ให้มีการกระจายอำนาจสู่องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้นเพื่อให้เหมาะสมต่อบริบทหรือความพิเศษของบ้านเมืองนั้นๆ เช่นเมืองท่องเที่ยว เมืองอุตสาหกรรม เมืองวัฒนธรรม หรือเมืองเกษตรกรรม ทั้งนี้ประชาชนจะได้รับประโยชน์ต่อการดำรงชีพและมีความชัดเจนต่อภาคการลงทุนต่างๆ เช่น เมืองท่องเที่ยวควรมีการจัดโซนนิ่ง หรือกฏหมายที่เหมาะสมที่สนับสนุน แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตัวอย่าง เช่น แหล่งสถานบันเทิง แหล่งช้อปปิ้ง แหล่งสถานที่ท่องเที่ยวแบบทันสมัย แบบเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม หรือ แบบเชิงนิเวศน์ Prab กำลังรอให้คุณช่วย

Prab Keesin อยากให้คุณช่วยสนับสนุนแคมเปญ«รัฐบาล: การบริหารการพัฒนาเมืองรูปแบบพิเศษ» คุณสามารถร่วมกับ Prab และผู้สนับสนุนคนอื่นๆ อีก 10 คน ได้แล้วตอนนี้เลย