กฏหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ (ควันบุหรี่)

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 100 คน!

หากถึง100รายชื่อ แคมเปญนี้จะถูกโชว์ในหน้าแคมเปญยอดนิยม

อยากให้รัฐบาลออกกฏหมายคุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างจริงจัง โดยคุ้มครองถึงผู้ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี โดยส่วนตัวเป็นคนพิการ(อัมพาตช่วงล่าง)ต้องนอนอยู่บนเตียง(ทุกวันนี้ต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาซึ่งเป็นหน้ากากอย่างดีที่แพทย์ใส่กันและแพทย์เป็นผู้สั่งให้ แม้กระทั่งเวลานอนเนื่องจากข้างบ้านเขาสูบทั่ววันทั่งคืนประกอบกันโดยส่วนตัวแพ้บุหรี่มากดมควันบุหรี่เพียงนิดเดียวก็เป็นไข้แล้วคะ) แต่ข้างบ้านสูบบุหรี่แม้จะสูบในบ้านของเขา แต่ควันบุหรี่ก็เข้ามาบ้านเราด้วย(เป็นบ้านทาว์เฮาส์ที่อยู่ติดกัน)และเราก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้ แม้กระทั่งคนในบ้านที่เดินได้ทุกคนพากันป่วยไปตามๆ กัน จึงอยากให้มีกฏหมายคุ้มครองเรื่องดังกล่าว อาทิเช่น จัดที่สูบบุหรี(ซึ่งในการเข้าไปสูบจะต้องเสียค่าบริการซึ่งที่ดังกล่าวจะต้องมีเครื่องกรองอากาศก่อนปล่อยออกมา)หากสูบนอกที่อนุญาตก็มีค่าปรับสูงๆ แท้จริงแล้วอยากให้ห้ามสูบในบ้านด้วย แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ควรมีกฎหมายว่าถ้าคุณสูบในบ้านจะต้องขออนุญาตจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและทางราชการก็ต้องมีการมาประเมินว่าคุณสูบบุหรี่ทั้งบ้านรวมกันวันละประมาณกี่ม้วน ต้องปรับปรุงบ้านและติดเครื่องกรองอากาศกี่เครื่อง ทั้งนี้หากทำได้ประเทศเราจะลดปริมาณผู้สูบบุหรี่ได้อย่างมาก สุขภาพของคนในประเทศก็จะดีขึ้น รัฐฯไม่ต้องเสียงบประมาณในการรณรงค์เป็นเบี้ยหัวแตกอย่างในปัจจุบันแต่ไม่ได้ประโยชน์เลย, ทั้งงบประมาณในการรักษาโรคซึ่งเป็นผลมาจากบุหรี่และควันบุหรี่